A Unison Consulting 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a megváltozott piaci trendeket kiszolgálva egyedi igényeken alapuló szervezet- és személyzetfejlesztési tanácsadást nyújtson. A HR tanácsadói piac a gazdasági válságot követően megváltozott ügyféligényeket diktált, melyek a cégalapítót arra ösztönözték, hogy a tanácsadói munkavégzést egy magasabb minőségre emelje, személyessé tegye, közelebb vigye a megrendelőhöz.

A piac ma is nagyon szegmentált, melyben a nagynevű, ismert, magas szolgáltatási árakkal dolgozó tanácsadó- és fejvadász irodák mellett teret kapnak azok a kislétszámú, de szakértelmét tekintve kiemelkedő vállalkozások is, mint amilyen az UNISON, mely 20 évre visszatekintő, multinacionális és nagyvállalati tapasztalatára építi újszerű, ember- és vezetésközpontú megoldásait. A cég munkastílusát 4 alapelv alkotja, mely a rugalmasság, az egyediség, a szakmai hitelesség és a személyesség.

Az UNISON Célcsoportját mind a mai napig elsősorban olyan hazai, fejlődés-orientált kis- és középvállalatok alkotják, melyek elsősorban a szolgáltatás és kereskedelem piacán érték el sikereiket.

A cég alapértékeit saját sikerei fémjelzik a szervezet- és személyzetfejlesztés, egyedi és stratégiai tanácsadás, kompetencia- és személyiségfejlesztés átfogó területein. A UNISON küldetésének tartja, hogy a tanácsadás és segítő funkció jól bevált tapasztalatainak megtartása mellett, az egyedi ügyféligényekhez igazodva folyamatosan bővítse szolgáltatásait és fejlessze munkamódszereit, hogy értékes része legyen ügyfelei sikerességének.

Antóny Kornélia

Szervezetfejlesztő/Tréner/Life-, Art-, Karrier- és Business Coach

HR tanácsadói tevékenységemet 1996-ban kezdtem, a multinacionális vállalati környezetet felcserélve a versenyszféra vállalkozói létére. Az akkor indított tanácsadó vállalkozásom első évében ketten vágtunk bele multinacionális nagyvállalatok szervezetfejlesztésébe, majd folyamatosan fejlesztve mind a munkamódszert, mind pedig a nyújtott szolgáltatások sorát cégünk több becsatlakozó tanácsadóval szolgálta ki megszűnésének 10. évéig az egyre nagyobb variabilitást mutató piaci szegmensekből minket megkereső és egyre bővülő ügyfélháttért.

A szolgáltatási piacot 2010-ben elérő gazdasági válság hatására a vállalkozás megszűnt, de minden nehézség ellenére ez egyben lehetőséget adott arra, hogy bepillantsak és átfogó szakmai tapasztalatra tegyek szert a közigazgatásban is. Vállalkozói tevékenységemet 2011-ben folytattam, amikor második tanácsadó vállalkozásomat, a UNISON Consulting nevet viselő céget megalapítottam.

hatter-unison-consulting-01

Tanulmányok

Az akkori Big5 egyikének köszönhetően az IBS Management with psychology akkor indult szakán kezdtem meg tanulmányaimat, mely képzés fő irányultsága a HR szemléletű vezetéselmélet volt. A következő években az emberi erőforrás menedzsment mellett a kommunikáció és marketing területei is érdekelni kezdtek. Egy OKJ-s marketing és reklámmenedzser kurzust követően a Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció- és médiatudomány szakát elvégezve BA intézményi kommunikátor diplomát szereztem. Mivel fő érdeklődési köröm munkámból adódóan a HR maradt, több felsőfokú szakképzést követően a Corvinus egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol HR Manager Msc. diplomát szereztem. Személyiségi beállítódásom és emberközpontú gondolkodásom egy új irány felé sodort. Így ismertem meg a coaching rejtelmes, mélyre merülő, csodálatos világát, váltam végül személyes segítővé is.

Mivel a tudásmegosztás mindig is az egyik szenvedélyem volt, idén – a korábbi sok éves személyes gyakorlatra alapozva – tréneri végzettséget is szereztem.

Idén pedig Gazdaságpszichológiai végzettséggel bővül tanulási folyamatom, melynek során olyan tudással lettem gazdagabb, ami stratégiai tanácsadói minőségemben ad lehetőséget számomra segítséget nyújtani gazdasági szervezetek pszichológiai döntéstámogatásában.