Lépj velem kapcsolatba

Antóny Kornélia

Szervezetfejlesztő-tanácsadó/Life-, Art-, Karrier és Business Coach/Tréner
+36 30 658 5206
Tájékoztató az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásáról

2018. május 28-ával lép hatályba az európai adatvédelmi rendelet, a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosított.
A Unison Consulting tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.
• Az adatvédelmi Rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
• Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.
• A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.

Az európai adatvédelmi rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ az Adatvédelmi tájékoztatóban érhető el, melyet ide kattintva olvashat el.
Adatvédelmi ügyekben a Unison Consulting elektronikus úton az info@unison.hu címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást nyújtunk, illetve gyakorolhatók az érintettek jogai is.